pocu

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 | Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti Obiectiv specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana - Diaspora Start-up.

 Descrierea proiectului

Proiectul Start Business – Români din Grecia sprijină românii din Grecia care au lucrat cel puțin 1 an de zile în această țară și care doresc să-și deschidă o afacere în România. Proiectul se derulează pe o perioada de 3 ani, începând cu luna septembrie 2017, și este implementat de Euro Best Team în calitate de lider de parteneriat și cofinanțator, împreună cu partenerii: Asociația Culturală Româno – Elenă „Armonia” și Apopsi AE. Proiectul este finanțat din fonduri europene prin Fondul Social European și de Guvernul României. Ajutorul public financiar pentru implementarea planului de afaceri de către firmele nou înființate în cadrul proiectului este de până la 178.120,00 lei (aproximativ 40 000 de euro)/ afacere și se rambursează integral pe măsură ce se desfășoară activitatea de dezvoltare.

Până în prezent au fost informate peste 400 de persoane, cu privire la obiectivele și modalitatea de implementare a proiectului și au fost selectate 210 persoane care au urmat cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului. În urma absolvirii cursurilor din cadrul programelor de formare, participanții și-au dezvoltat competențe în elaborarea planurilor de afaceri, fapt care le-a sporit creșterea șanselor de obținere a unor finanțări nerambursabile a propriilor afaceri. Formarea profesională a avut loc în sistem e-learning, element de îmbunătățire a accesibilității utilizării calității TIC, venind astfel în sprijinul persoanelor aflate la distanță, cu economie substanțială de timp și de resurse pentru deplasare. Înscrierile în grupul țintă au avut loc în perioada octombrie 2017 – august 2018.