pocu

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 | Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti Obiectiv specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana - Diaspora Start-up.

„START BUSINESS – Români din Grecia” (OPEN)
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

1. Descrierea proiectului

Proiectul Start Business – Români din Grecia sprijină românii din Grecia care au lucrat cel puțin 1 an de zile în această țară și care doresc să-și deschidă o afacere în România. Proiectul se derulează pe o perioada de 3 ani, începând cu luna septembrie 2017, și este implementat de Euro Best Team în calitate de lider de parteneriat și cofinanțator, împreună cu partenerii: Asociația Culturală Româno – Elenă „Armonia” și Apopsi AE. Proiectul este finanțat din fonduri europene prin Fondul Social European și de Guvernul României. Ajutorul public financiar pentru implementarea planului de afaceri de către firmele nou înființate în cadrul proiectului este de până la 178.120,00 lei (aproximativ 40 000 de euro)/ afacere și se rambursează integral pe măsură ce se desfășoară activitatea de dezvoltare.

Până în prezent au fost informate peste 400 de persoane, cu privire la obiectivele și modalitatea de implementare a proiectului și au fost selectate 210 persoane care au urmat cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului. În urma absolvirii cursurilor din cadrul programelor de formare, participanții și-au dezvoltat competențe în elaborarea planurilor de afaceri, fapt care le-a sporit creșterea șanselor de obținere a unor finanțări nerambursabile a propriilor afaceri. Formarea profesională a avut loc în sistem e-learning, element de îmbunătățire a accesibilității utilizării calității TIC, venind astfel în sprijinul persoanelor aflate la distanță, cu economie substanțială de timp și de resurse pentru deplasare. Înscrierile în grupul țintă au avut loc în perioada octombrie 2017 – august 2018.

grecia fonduri ue

2. Obiectivele proiectului

 • Creșterea gradului de ocupare prin crearea și ocuparea a 50 de noi locuri de muncă
 • Formarea profesională în domeniul antreprenorial a 210 persoane care intenţionează să înființeze o afacere
 • Înființarea a 25 de noi întreprinderi cu profil nonagricol în zonele urbane din regiunile slab dezvoltate din România
 • Sprijin financiar acordat celor 25 de întreprinderi non-agricole înființate prin proiect
 • Reintegrarea pe piața muncii din România şi independenţa financiară
 • Reducerea semnificativă a costurilor individuale cauzate de pierderea sursei de venit, stress și alte probleme de sănătate, diminuarea abilităților profesionale, demotivarea privind menținerea pe piața muncii
 • Creșterea nivelului de trai pentru 50 de persoane familii prin ocupare în cadrul celor 25 de întreprinderi nou înființate prin proiect

3. Impactul social al proiectului

 • Diminuarea costurilor pentru societate, precum plata indemnizației de șomaj, costurile pentru furnizarea serviciilor de asistență socială, creșterea incidenței problemelor sociale, utilizarea defectuoasă a resurselor umane
 • Creșterea veniturilor locale, din impozitele pe veniturile obținute, din taxele salariale și din impozitul pe profit generat vor crește și vor genera surse suplimentare pentru dezvoltarea economică a comunității
 • Creșterea numărului de IMM-uri active la nivelul regiunilor mai puțin dezvoltate din România
 • Creşterea know-how-ului organizațiilor care implementează acest proiect
 • Creşterea know-how-ului instituțiilor care își desfășoară activitatea în domeniile formării profesionale și consultanței acordate IMM-urilor, prin transferul de bune practici
 • Efect multiplicator și transferabil – în mod indirect, societatea va deveni conștientă de avantajele intervenției prin asigurarea independenței financiare a membrilor săi

4. Ce oferă proiectul Start Business – Români din Grecia?

 • Servicii personalizate de consiliere/consultanță/mentorat pentru implementarea planului de afaceri
 • Asistență specializată în înființarea întreprinderii și înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului
 • Sprijin în implementarea planurilor de afaceri, prin asigurarea funcționării corespunzătoare a întreprinderii
 • Decontarea primei tranșe de 75% din ajutorul de minimis acordat
 • Decontarea tranșei finale (tranșa finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, se va acorda după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a realizat din activitatea curentă, în termenul de 12 luni aferent etapei de funcționare a firmei venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale. În cazul în care acest termen nu este respectat, tranșa finală nu se mai acordă.)
 • Consultanță personalizată post-înființare, prin monitorizarea lunară a modului de implementare

5. Profilul beneficiarilor

 • Vârstă minim 18 ani (act de identitate)
 • Cetățenie română
 • Au domiciliu sau rezidența în Grecia (ultimele 12 luni până la momentul înscrierii în grupul țintă (copie rezidență)
 • Doresc să se repatrieze pentru a înființa o afacere nonagricolă în mediul urban, într-una din regiunile mai puțin dezvoltate din România, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud-Muntenia (declarație pe propria răspundere);
 • Sunt șomeri, persoane inactive sau persoane care au un loc de muncă (contract de muncă sau adeverința șomer);
 • Demonstrează experiența antreprenorială prin documente de inființare a unei societăți comerciale în străinătate, precum și prin documente care să ateste experiența specifică în domeniul în care dorește să înființeze o afacere prin intermediul programului; sau demonstrează capacitate tehnică și profesională printr-un contract de muncă sau de colaborare ori alt document similar, în domeniul în care dorește să inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului; sau demonstrează cunoștințe de specialitate prin documente recunoscute de statul român, care să ateste absolvirea de studii de specialitate în cadrul unor instituții de învățământ superior în străinătate, ori prin alte documente ce certifică absolvirea unor cursuri de scurtă durată în domeniul în care dorește să inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului.

6. Etapele de finanțare

 1. Tranșa inițială, de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri și cum a fost prevăzut în contractul de subvenție încheiat;
 2. Tranșa finală, reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, se acordă după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a realizat, din activitatea curentă, în termenul de 12 luni aferent etapei a II-a a proiectului, venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale. În cazul în care această condiție nu este respectată, tranșa finală nu se mai acordă. Dovada va fi făcută prin înregistrările contabile pe care beneficiarul ajutorului de minimis le va pune la dispoziția administratorului schemei de minimis.