pocu

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 | Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti Obiectiv specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana - Diaspora Start-up.

FAQ Template

[image_frame size=”full-banner” image_path=”http://s3.truethemes.net/theme-xml-content/wp-sterling/faq-banner-crop.png” description=”” link_to_page=”” target=”_self”]